Softbox

Интегрирана информационна система  

img
CarBox е интегрирана информационна система за оптимизиране и управление на работните процеси в автосервизите. Системата може да задоволи изискванията както на малки така и на големи вериги от сервизи.

Системата е проектирана след прецизното проучване на нуждите от бърза и ефективна работа в този тип организационна структура и под контрола на специалисти с дългогодишен опит в администрацията и организацията на работата в aвтосервизите.

CarBox предлага възможности за управление на клиенти, монтьори, артикули, доставчици, услуги и готова база с всички марки автомобили и техните модели. Операции по доставки, работни карти, фактури и възможност за правенето на различни типове справки и отчети. Системата предлага и гъвкав подход към добавянето на различни типове отстъпки.

Клиенти
Управлние на различни типове клиенти(физически или юридически). Възможност за задаване на отстъпки от труд и части.

Автомобили
Готова база с всички автомобили и марки.

Артикули
Поддръжка на различни групи артикули, наличности, гъвкаво търсене и справки.

Монтьори
Отчет на извършената работна дейност по автомобилите.

Доставчици
Реализиране на доставки и различни типове отстъпки към тях.

Работни карти
Гъвкаво и бързо управление на работните процеси по автомобилите. Разпечатване на работни карти и фактури.

Каса
Следене на приходите и разходите.
CarBox се отличава с:

Изключително лесен и удобен потребителски интерфейс.
Възможност за промяна и реализацията на нови функционалности по изискванията на всеки клиент.
Добавяне на множество работни среди, които да работят с единна база данни.
В цената е включена инсталацията на 2 работни места и е валидна за околностите на гр. Пловдив.
При заявка извън този периметър се заплаща допълнителна такса от 50лв.