find us in:
Displaying 1-5 of 11 results.
2013-04-16
Можете да намерите Greeting Land за iOS, Android и BlackBerry 10
2012-12-07
Eкипът на SoftBox има огромното удоволствие да ви представи последният си продукт на име Greeting Land.
2011-12-08
- Ротация на снимки и темплейти.
- Изпращане на картичка до няколко приятеля от Facebook наведнъж.
2011-09-24
- Оцветявана на всички графични елементи .
- Бонус картички.
2011-08-17
- Напълно обновен удобен и лесен за ползване потребителски интерфейс.
- Интеграция с Twitter.
- Свързаност с BlackBerry Messenger.
Външни връзки - Блогове
Външни връзки - Новини